Posavski Gonic

Liten familjär kennel,

med uppfödning i hemmiljö

Ängagården

POSAVSKI GONIC

Ras: Posavski Gonic

Grupptillhörighet: Grupp 6, Drivande hundar samt sök- och spårhundar.

I grupp 6 finner du framför allt drivande jakthundar samt ett fåtal sök- och spårhundar. De flesta av raserna är utpräglade jakthundar och används beroende på storlek till jakt på exempelvis vildsvin, hare, räv och rådjur.

Rasstandard: Öppnas om Pdf

Rasklubb: Svenska Posavski Gonic klubben

Specialklubb: Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar (SSDV)

Övriga länkar: Svenska Jägareförbundet

Familjär stövare med stor jaktlust

Posavski Gonic är en stövarras som fungerar bra som ensamdrivande hund på vildsvin. Rasen har både drivande och ställande egenskaper. Posavskin arbetar i de flesta fall klokt med vildsvinen och håller ett lagom avstånd till grisen. Därutöver passar rasen för eftersök.

 

Rasen driver med skall och nyanserar skallet med hänsyn till vilket vilt den jagar eller om den ställer viltet då den skäller dovare och tar i mer. Drevtiderna varierar från individ till individ men allt från 20 min till 3 timmars drevtid på vildsvin är normalt. Rasen är spårnoga,, tar kalla spår och är känd för sin säkra återgång.

 

Posavski gonic är en entusiastisk, allsidig, drivande hund med intresse för exempelvis vildsvin, hare och räv. Hos vissa individer finns ett visst mått av rovdjursskärpa och de kan skälla även på björn, lo och grävling. Det är viktigt att tidigt prägla den unga hunden på önskat vilt.

 

Posavskin blir ofta passkyttarnas favorit med de långväga klingande skallet i skogen. Vi kallar rasen ”allsidig entusiastisk jägare”.

 

Rasen lämpar sig även för eftersök på exempelvis trafikskadat eller skadeskjutet vilt då de med sin utmärkta spårförmåga är lätta att läsa när de arbetar med spåret.

 

I hemmet är posavskin en lugn och trevlig familjehund som kommer bra överens med barn och andra hundar. De har en vänlig framtoning och är neutralt intställda till främlingar.

 

Användningsområde

Posavski gonic är en god, mycket tålig drivande hund, särskilt för jakt på vildsvin, räv, björn, lo eller hare och den kan också användas till eftersök. Dess starka kroppsbyggnad lämpar sig väl för jakt i områden med vidsträckta skogar och tät undervegetation.

 

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

 

Egenskaper / Mentalitet

Posavski gonic är uppmärksam och mycket trogen sin ägare. Rasen har utmärkta karaktärsegenskaper med sitt måttligt livliga temperament. Skallet är klangfullt och långväga ljudande. Den är en entusiastisk jägare.

 

Storlek och utseende

Den är en starkt byggd hund med normala proportioner. Mankhöjd för hanar och tikar är 46-58 cm. Färgen är röd med vita tecken.

 

Pälsvård

Pälsen är 2-3 cm lång och är hård, tjock och ligger platt an mot kroppen. Pälsen är mycket lättskött.

 

Övrigt

Rasen är relativt ovanlig i Sverige.

 

Historik

Posavski gonic är en gammal (1700-talet), drivande jakthund från Kroatien. Man vet inte när den uppstod, men stövare från Savadalen såldes under namnet ”boskini” och var högt värderade i de kringliggande regionerna. År 1924 ställdes rasen ut för första gången. De första registreringarna i den kroatiska avelsboken är från 1929. Rasen erkändes internationellt 1955 och den första rasstandarden publicerades 1969. Namnet anger att rasen härstammar från de vidsträckta och tätbevuxna skogarna i Savadalen (Posavina), sydöst om Zagreb.

Kontakta oss

Du kommer enklast i kontakt med oss genom att skicka ett mail till: heidi.wistrand@gmail.com,

eller ta kontakt via PM på Facebook.

© Copyright. All Rights Reserved.

Hitta hit

Vi bor i byn Vretberga, strax utanför Arboga som ligger beläget i Västra Mälardalen (mellan Västerås och Örebro).